บทเรียนVisual Basic

ง-33249 การเขียนโปรแกรม 1 (Visual Basic)   นายวิทูลย์  งามขำ ผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้  เลือกบทเรียนที่ต้องการศึกษา

 1. แนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010
 2. หลักการเขียนโปรแกรม
 3. ชนิดข้อมูลและตัวแปร
 4. คำสั่งควบคุมการทำงาน
 5. โครงงานคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมคลิกเลย
 • โปรแกรมแสดงชื่อ
 • โปรแกรมบวกเลข
 • โปรแกรมหาพื้นที่
 • โปรแกรมร้านค้า
 • โปรแกรมเช็คเงื่อนไขสอบผ่าน/สอบตก
 • โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่
 • โปรแกรมตัดเกรด
 • โปรแกรมแสดงเลข 1-10
 • โปรแกรมสูตรคูณ
 • โปรแกรมคิดค่าน้ำปะปา
 • โปรแกรมคิดค่าไฟฟ้า
 • โปรแกรมคิดราคาสินค้าและภาษี
 • โปรแกรมคำนวณ BMI

minimarttest1

 

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Advertisements