สอบปฏิบัติ ม.4

สอบปฏิบัติ Author ware  

คะแนนเต็ม 20 คะแนน (กลางภาค)

คำชี้แจง ให้นักเรียนจับฉลากเพื่อทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ คนละ 1 เรื่อง

 1.  ความหมาย บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

 2.  ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

 3.  ลักษณะและประเภทของคอมพิวเตอร์

 4. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 5.  ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน

 6.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ

 7.  ซอฟต์แวร์และประเภทของซอฟต์แวร์

 8. ฮาร์ดแวร์ คืออะไร

 9. Social Network คืออะไร

 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 11. ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย

 12. คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

โดยประกอบด้วย

 • เนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า

 • ผู้จัดทำ

 • แหล่งอ้างอิง

 กำหนดส่ง

 ห้อง ม.4/1 วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.  2555

ห้อง ม.4/2 วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s